Rod: žena, vzor: matka, poddruh: dokonalá Ženy vo všeobecnosti sú také zázračné bytosti. Ľudia si do nich reflektujú svoje predstavy o usporiadaní sveta aj priľahlých galaxií, s láskou sa ich...