Cultural Appropriation, alebo podľa niektorých aj Cultural Misappropriation – skrátene CA – by sa dala definovať ako zneužitie kultúrnych aspektov, zvyklostí, a symbolov určitého národa bez hlbšej znalosti ich histórie...