Kto je Lenivá matka

Featured Image

Lenivá matka vznikla na popud iných lenivých matiek, ktoré sa v nosičskej komunite označujú aj ako Pojašené nosnice (poznávacie znamenie – imunizačné deky a koláčiky). A tak je tu. Ja verím že zaujme, pobaví, vzdelá, informuje (aj také sú plány).

Sme eko(logicky) zmýšľajúce a 100%tne bio(logicky) odbúrateľné, takmer ako vatové tyčinky z lufy. Naším mottom je „Nechce sa mi“ a „Dáme koláčik?“ Nechce sa nám často 🙂

Ňach sa páči!

Tu je dôkaz, že existujú a nevymýšľam si: https://www.facebook.com/pojasenenosnice/